elektroniikka.jpg (Palvelut - Elektroniikka)
ohjelmistot.jpg (Palvelut - Ohjelmistot)
mekaniikka.jpg (Palvelut - Mekaniikka)
prototyypit.jpg (Palvelut - Prototyypit ja PoC-mallit)
testaus.jpg (Palvelut - Testaus ja hyväksynnät)
valmistus.jpg (Palvelut - Valmistus)
tukipalvelut.jpg (Palvelut - Tukipalvelut)

Elektroniikka

 

Kehitämme tuotteiden edellyttämän elektroniikan ja sovellamme nykyaikaista tekniikkaa laitteiden toteutuksessa. Käytössämme on useita erilaisia mikroprosessoreita ja -ohjaimia, 8-bittisistä 32-bittisiin signaaliprosessoreihin FPGA-logiikkapiirejä unohtamatta. Työskentelemme päivittäin analogia-, digitaali- ja RF-tekniikan parissa - valitsemme aina tarkoituksenmukaisimman ratkaisun tuotteeseesi.

 

Elektroniikan suunnittelussa otamme luonnollisena osana huomioon niin ohjelmistoon kuin mekaniikkaankin liittyvät osiot. Tuotteiden kehitys lähtee valmistettavuudesta: yhdessä sopimusvalmistajien kanssa huolehdimme siitä, että kehittämämme tuotteet sopivat kulloinkin tarvittavalle kokoonpanolinjalle.

 

Ohjelmistot

 

Ohjelmisto on tänä päivänä merkittävä osa sulautetun laitteen toimintaa. Käyttöliittymät, kommunikointirajapinnat ja -protokollat määräytyvät yhä useammin ohjelmiston voimin. Osana tuotekehitysprojektia kehitämme tuotteessa tarvittavan ohjelmiston yhdessä elektroniikan kanssa yhteensopivuuden varmistamiseksi - huolehdimme siitä, että ohjelmisto täyttää paikkansa osana tuotetta.


Ohjelmistosuunnittelumme kattaa ohjelmistot aina pienistä mikro-ohjainsovelluksista RTOS-, Windows CE- ja Linux-ympäristöihin saakka. Käyttöliittymien kehityksessä käytämme soveltuvia työkaluja, mm. Nokian alustariippumatonta Qt-kehitysympäristöä. Huolehdimme myös PC- ja LabView-sovellusten kehitystyöstä tuotteen vaatimusten mukaan.


Laiteohjelmistojen lisäksi kehitämme tarpeen mukaan myös tuotteen edellyttämät käyttöliittymä- ja testausohjelmistot.

Mekaniikka

 

Mekaniikkasuunnittelun sovelluskenttä on asiakaskuntamme monipuolisuuden vuoksi laaja. Erityisosaamisalueemme on hienomekaniikka ja mekatroniikka. Mittalaitteiden, analysaattoreiden ja elektroniikkalaitteiden mekaniikka on myöskin luonnollinen osa palveluamme.

 

Mekaniikkasuunnittelumme kattaa ideoinnin, suunnittelun, prototyyppien valmistamisen, testaamisen, tuotteistamisen ja dokumentoinnin. Käytämme suunnittelussa hyväksi tietämystämme niin perinteisistä kuin uusistavalmistusmenetelmistä.

Suunnittelutyökaluina käytämme pääasiassa SolidWorks 3D-suunnitteluohjelmistoja.

 

 

PROTOTYYPIT JA POC-MALLIT

 

Prototyypit ja PoC (Proof-of-Concept) -mallien rakentaminen, kokoonpano ja testaus varmentavat tuotekehitystyötä, ja näiden avulla saadaan myös alustavia kokemuksia tuotteen käytettävyydestä ja toimivuudesta käytännössä.

 

Valmistamme tuotteiden prototyypit itse tai laajaa maailmanlaajuista verkostoamme käyttäen. Yhdessä kattavan alihankkijaverkoston kanssa pystymme toteuttamaan niin näköispainokset kuin toiminnalliset mallitkin. Haemme myös sopivimmat valmistusmenetelmät ja alihankkijat tuotteiden valmistusta ajatellen.

 

 

 

 

 

TESTAUS JA HYVÄKSYNNÄT

 

Kansainvälisesti markkinoitavilta tuotteilta edellytetään useiden normien ja standardien täyttämistä. Tuotekehitykseen ja tuotteen hyväksyntöihin liittyvät EMC-mittaukset ovat vain yksi esimerkki tarjoamistamme tuotteiden kehitystyöhön olennaisesti liittyvistä palveluista.

 

Tarvittaessa vastaamme myös tuotteen valmistukseen liittyvien testauslaitteiden ja järjestelmien toteutuksesta tuotteiden valmistettavuuden ja laadun varmistamiseksi.


valmistus

 

Huolehdimme siitä, että kehittämämme tuote on valmistettavissa ja ylläpidettävissä - meille laadukas dokumentaatio on jokapäiväistä elämää. Suunnittelemme tuotteen valmistusta ja testattavuutta silmälläpitäen ja yhteistyössä soveltuvan sopimusvalmistajan kanssa - näin varmistamme dokumentaation toimivuuden jo aikaisessa vaiheessa tuotekehitystä.

 

Voimme vastata tuotteen valmistukseen liittyvistä järjestelyistä, jolloin saat tuotteen testattuna valmiissa paketissa.

tukipalvelut

 

Moni tuote kaipaa ympärilleen oheispalveluita; kehitetyn tuotteen valmistuksen, koulutuksen, käyttöönotot, varaosapalvelun ja huollon. Nämä voimme järjestää yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa - toimitamme aina haluamanne kokonaisuuden.