Toimintamme jatkuu vahvana

Yrityksemme 30 ensimmäistä vuotta on jäänyt taakse – yli neljännesvuosisata on pitkä aika niin yrityksen kuin ihmisenkin elämässä. Tarinamme jatkuu.

Yritystoiminta perustuu yhteispeliin, niin asiakkaidemme kuin työntekijöidemmekin kanssa. Käsite ’yritys’ on mielestäni pelkkä viitekehys toiminnalle – mikään yritys ei toimi itsenäisesti ilman siinä toimivia ihmisiä.´Samasta syystä myös termi ’menestyvä yritys’ on pohjimmiltaan ontto. Yrityksemme menestyminen nojaakin vahvasti siinä toimivien ihmisten osaamiseen ja tahtoon tehdä parhaansa asiakkaidemme eteen.

Eero, joka on tehnyt pitkän ja ansiokkaan rupeaman yrityksemme toimitusjohtajana, on siirtynyt viime vuoden aikana aktiivisesta työstä taustatueksi. Olen ottanut paitsi nöyränä myös luottavaisena häneltä tehtävän hoidettavakseni. Yksin en voi tulevaisuuttamme ja menestystämme luoda – menestymme yhdessä asiakkaidemme ja yrityksessämme työskentelevien ihmisten kanssa.

Haluan nostaa kolme sinulle merkittävää asiaa esiin:

1 – Tuotekehitystoimintamme jatkuu vahvana

Haluamme tehdä unelmistasi totta – ideoistasi myytäviä tuotteita. Tähän meiltä löytyy paitsi osaamista ja kokemusta myös rohkeutta.

Täytämme tämän mission tarjoamalla asiakkaillemme tuotteen elinkaaren edellyttämiä tuotekehitys-, valmistus ja ylläpitopalveluja.

Mutta ei tässä kaikki: Tuotteiden kehityksen lisäksi pystymme auttamaan sinua monin tavoin myös alkuun pääsyssä, vaikkapa ideoiden arvioinnissa, prototyypeissä ja demo-järjestelyissä.

Lyhyesti: Tuotteiden kehitys on intohimomme.

2 – Tehkäämme monimutkaisista asioista yksinkertaisia

Vanha totuus ei pala tulessakaan…

”Life is not complex. We are complex. Life is simple, and the simple thing is the right thing”

– Oscar Wilde

Lainaus soveltuu hyvin myös liike-elämään ja yhteistyöhön asiakkaidemme kanssa.

Yhteistyön tai tuotekehityksen ei tarvitse olla monimutkaista. Meillä työtä kanssasi tekevät ihmiset omilla nimillään ja persoonillaan. Haluamme, että tekeminen ja yhteydenpito kanssamme on avointa, välitöntä ja mutkatonta. Otat yhteyttä sitten meistä keneen tahansa, voit olla varma siitä että otamme asiasi tosissaan ja etsimme parhaat voimat tehtäväsi taakse.

Mielestäni on olennaista, että pystymme välittämään asiakkaillemme parhaan käsityksemme tehtävästä työstä, sen sisällöstä ja siihen liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista. Tämän tekee mahdolliseksi pitkä kokemuksemme.

Niinpä: Tehkäämme monimutkaisista jutuista yksinkertaisia ja onnistukaamme yhdessä.

3 – Puhallamme kaikki yhteen hiileen

Olemme täysin toimivan henkilökunnan omistama yksityinen yritys. Asiakkaana voit luottaa siihen, että meillä työskentelevät ihmiset tekevät parhaansa ajatustesi eteen.

He uskaltavat myös esittää uusia näkökulmia eduksesi. Sillä, todellisuudessa et halua yhteistyökumppania, jonka mielestä asiakas on aina oikeassa – maksaa mitä maksaa. Todellisuudessa haluat yhteistyökumppanin, jolla on kiinnostus viedä ajatuksiasi parhaalla tavalla eteenpäin, aina maaliin saakka.

Haluan, että sekä asiakkaamme että osaajamme kokevat puhaltavansa samaan hiileen, olemme samalla puolella .

Hyvässä yhteistyössähän kaikilla osapuolilla on myös yhteinen tavoite – hoitaa asiat maaliin kunnolla.

Lopuksi

Omalta osaltani haluan huolehtia siitä, että yhteistyömme sujuu mallikkaasti ja molempia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Otan myös mielelläni vastaan rakentavia ehdotuksia yhteistoimintamme kehittämisestä: aina on mahdollista parantaa suorituksia.

Niin entiset kuin uudetkin asiakkaamme: ottakaa rohkeasti yhteyttä – katsotaan, miten pääsemme parhaiten yhdessä eteenpäin.

Tällaisilla ajatuksilla,

Jyrki