Ylläpito

Tuote yleensä päivittyy tai muuttuu elinkaarensa aikana – syystä tai toisesta

Tuote ei aina pysy samana koko elinkaarensa aikana. Komponenttien saatavuus voi heikentyä tai päättyä, osat voivat korvautua toisilla.

Osan valmistuksen päättyminen ei aina tarkoita tuotteen uudelleen suunnittelua.

Osille voi löytyä korvaavia vaihtoehtoja. Vaihtoehtojen toimivuus voidaan joutua varmistamaan ennen niiden käyttöönottoa valmistuksessa. Muutokset voivat vaikuttaa tuotteen testaukseen tai dokumentaatioon. Jotkin muutokset voivat vaikuttaa tuotteen hyväksyntöihin.

Näistäkin haasteista selviämme yhdessä. Kun tunnemme tuotteen perinpohjaisesti, tarvittavien toimenpiteiden tai käytettävissä olevien vaihtoehtojen suunnittelu onnistuu parhaiten.

Kaikesta selvitään

  • Tuotteen elinkaaren aikainen yhteistyö
  • Saatavuusselvitykset ja -raportit
  • Vaikeasti hankittavat komponentit
  • Ylläpito, varaosat, EOL-osien kovaaminen
  • Tuotteen versiointi (maantieteelliset alueet)
  • Tuotedokumentaation päivitys