Valmistuksen järjestelyt

Tuotekehitys on vasta alku tuotteelle – valmistustoiminta on jatko tarinalle

Tuotetietämyksen ja osaavien partnereidemme avulla pystymme järjestämään hankalienkin tuotteiden valmistuksen ja loppukokoonpanon.

Mikäli tavanomainen sopimusvalmistus on oikein ratkaisu, voimme auttaa valmistuksen käynnistämisessä ja tuotekehitystiedon valmistukseen siirrossa.

Tuotekehitysvaiheen aikana laatimamme tuote- ja valmistusdokumentaatio soveltuu sellaisenaan tuotteen tai sen osien valmistukseen. Ihan riippumatta siitä, kuka tuotteen valmistuksesta vastaa.

Kaikki tuotteet eivät kuitenkaan sovellu helposti perinteiseen sopimusvalmistukseen. Toimitukset voivat edellyttää tuoteräätälöintiä, prosessiliuoksilla kalibrointia tai muita erityisjärjestelyjä. Tällaistenkin tuotteiden valmistus järjestyy.


Kaikkien tuotteiden valmistukseen löytyy ratkaisu

  • Apu valmistuksen järjestelyihin
  • Valmistusdokumentaatio ja -ohjeistus
  • Testausjärjestelyt
  • Tuotantotesterit

Antti-Pekka Jyrkäs

Valmistustoiminta

antti.jyrkas@exens.com
+358 440 636 582