Vaativien erikoistuotteiden valmistus

Tuotteesi valmistus voi edellyttää erityisjärjestelyjä ja -osaamista

Kaikki tuotteet eivät sovellu sellaisenaan elektroniikan sopimusvalmistukseen. Valmistus voi edellyttää erikoisjärjestelyjä tai -osaamista kokoonpanossa, testauksessa, tai esimerkiksi kalibroinnissa.

Pienivolyymiset mutta vaativat erikoistuotteet ovat ominta osaamistamme. Vastaamme tuotteiden loppukokoonpanosta ja testauksesta haluamassasi raamissa. Yhdessä voimme löytää tarkoituksenmukaisimman tavan valmistusta varten.

Olemme aikojen saatossa valinneet yhteistyökumppaneiksemme osaavia yrityksiä ja alihankkijoita. Näiden avulla kykenemme järjestämään sinunkin tuotteesi valmistustoiminnan – vaikka valmistus ei olisikaan aivan suoraviivainen prosessi.


Haluamme olla luottamuksesi arvoisia

  • Materiaalihankinta, komponenttiostot
  • Osien ja alikokoonpanojen alihankinnat
  • Valmistus, loppukokoonpano
  • Tuotetestaus, toiminnan varmennus
  • Toimitukset asiakkaallemme tai aina käyttökohteeseen saakka