Ennen tuotekehitystä

Tuotteen kehitystä voi edeltää useita eri vaiheita, joilla sekä lopputulos että tehtävä varmennetaan

Ideointi

Haet ajatuksia uuden tuotteen kehittämiseen, tai ehkä nykyinen tuotteesi kaipaa uudistamista ja ajan tasalle saattamista?

Pitkän taustamme ansiosta voimme olla apunasi tuotteesi ideoinnissa ja toteutuksen vaihtoehtojen selvittelyssä. Käytämme suunnittelussa hyvin monenlaisia teknologioita, ja näiltäkin osin kokemuksestamme ja näkemyksestämme voisi olla sinulle hyötyä.

Yhdessä voimme löytää suuntaviivat menestystuotteelle.

Hyvä ajatus voi olla pienestä kiinni

Feasability Study

Feasability study – ’toteutuskelpoisuuden selvittäminen’ – onnistuu yhteistyössä kanssasi. Joskus tarvitaan käytännön testausta, usein selvitään arvioilla ja näkemyksillä.

Työn tavoitteena on kartoittaa konkreettiset vaihtoehdot tuotteen toteuttamiseksi, vaihtoehtoihin liittyvät vaatimukset, riskit, kustannukset, ongelmakohdat, hyödyt, edut… ja löytää paras tie etenemiseen kohti oikeaa tuotetta.

Kääritään hihat ja selvitetään

Proof-of-Concept (PoC)

PoC-järjestelyssä kaikki epäolennainen jätetään pois. PoC rakennetaan, jotta voidaan varmistua tuotteen perusteena olevien ratkaisujen käytännön toimivuudesta riittävässä määrin ennen varsinaisen tuotekehityshankkeen käynnistämistä.

PoC varmistaa, että tuote voidaan oikeasti tehdä ja että edellytykset sen toimimaan saamiselle ovat olemassa. Vaikka yleensä PoC johtaa onnistuneeseen lopputulokseen, epäonnistuminenkin kannattaa tehdä nopeasti.

PoC tarjoaa mahdollisuuden nopeaan toimivuuden varmentamiseen ennen tuotekehitystä.

Kokeilemalla käytännössä asiat voidaan usein varmistaa

Tuotemäärittely

Pitkän kokemuksemme avulla voimme auttaa sinua tässäkin määrittelytyössä.

’Tuote’ ymmärretään usein yksittäiseksi laitteeksi, ohjelmistoksi tai palveluksi. Käytännössä tuote muodostuu usein laajemmasta kokonaisuudesta: konkreettisten laitteiden osalta esimerkiksi ohjelmistojen päivitettävyydestä, tietoturvasta, toiminnasta eri markkina-alueiden versioista, toimintaympäristön vaatimuksista, standardeista ja normeista, hyväksynnöistä, valmistuksen järjestelyistä, dokumentaatiosta…

Hyvässä yhteistyössä saamme raamitettua tuotteen keskeiset vaatimukset ja mahdollisuudet ennen suunnitteluun ryhtymistä.

’Tuote’ on aina kokonaisuus

Projektin suunnittelu

Tuotteen kehitysprojekti on aina aikataulu-, resurssi- tai kustannusrajoitteinen. Yhdessä meidän pitää valita oikeimmat tavat viedä kehitystyö maaliin.

Tuotekehitysprojekti voi perustua eri menetelmiin (perinteinen ’Waterfall’-malli, ketterä ’Agile’-malli…tai sitten jokin muu). Projektinhallintamenetelmät vaihtelevat sekä kohteen että myös sinun kokemustesi ja näkemystesi mukaan.

Mikään ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että tuotekehitysprojekti on suunniteltava ja raamitettava ennen työhön ryhtymistä.

Tämä suunnittelu sisältää mm. kustannuksien, resurssien ja tarvittavien välivaiheiden arvioinnin. Tarvitset näitä tietoja kehitysprojektin budjetointiin, rahoituksen järjestämiseen ja seurantaan.

Tarjoamme valmiudet aina ideasta tuotteeseen saakka

Välivaiheita tai ei – tärkeintä on, että tavoitteet, riskit ja mahdollisuudet ovat tiedossa.

Näin vältytään turhilta yllätyksiltä.

Tuotekehitysprojekti suunnitelmissa?

Tiedän mitä haluan – ja seuraavaksi minun pitäisi siis…

Yhteydenotto meihin on helpoin tapa saada asioita tapahtumaan.